Izrazite svoje želje, a naši će doktori pred Vama na računalu pokušati maksimalno se približiti onome što želite. Budući da smo digitalna ordinacija, dizajn i planiranje protetskih radova odvija se preko računala pa su sve korekcije lake i jednostavne.