Viktigt att veta

Varför är förebyggande och regelbunden undersökning viktigt?

Förebyggande åtgärder är alltid bättre än behandling! Att göra ett tandläkarbesök i tid innebär mindre obehagligheter och mindre kostnader. Förebyggande åtgärder innebär regelbunden undersökning av mun och tänder, minst 2-3 gånger per år. Undersökningen är smärtfri och gratis, och den hjälper dig att hålla din mun och dina tänder friska.

Undersökningen visar om mun och tänder tas om hand eller är försummade, om det förekommer tandsten, karies, gamla fyllningar som måste ersättas, rester av tandrötter, oregelbundenhet i tänderna position etc.

Munnen manifesterar några vanliga sjukdomar som diabetes, vissa typer av leukemi, symptom på vitaminbrist, samt infektionssjukdomar såsom AIDS.

Undersökningen är den första och viktigaste fasen i arbetet med att upprätthålla mun- och tandhälsa.

 

Är tandbehandlingar smärtfulla?

Idag utförs behandlingar under lokalbedövning och är varken smärtfulla eller obehagliga.

 

Hur kommer man över sin tandläkarskräck?

De flesta människor tycker inte om att gå till tandläkaren eftersom ett besök associeras med smärta och obehag, vilket är fel. Det är svårast för patienter som har upplevt ett obehagligt besök tidigare, och som har svårt för att glömma det. Denna dåliga erfarenhet avskräcker dem så pass mycket att de helt försummar sin tandhälsa.

För att hjälpa dessa patienter övervinna sin rädsla, spelar tandläkaren en viktig roll eftersom en fullständig uppmärksamhet bör ges till patienten. Tandläkaren måste ha tålamod, kunskap och fantasi för att hjälpa patienten att slappna av, och det är precis där GRZELA tandvårdsklinik baserar sin framtid, förhoppningsvis genom ett framgångsrikt och långvarigt samarbete.

Å andra sidan bör en patient känna förtroende för sin tandläkare och då kommer rädslan att försvinna.

 

Vad är karies?

Karies förstör tandkronan och börjar med ytan på tanden (i fåror och kontaktytor) där matrester stannar kvar. Processen fortsätter till tandens pulpa, där nerver och blodkärl finns och som kan leda till tandvärk. Karies orsakas av bakterier i munhålan.

Beroende på vad som angrips finns det olika typer av karies och det är:

  • karies på emaljen
  • karies vid roten
  • cementkaries

Beroende på spridning finns det:

  • Ytlig eller underminerad karies
  • Djup eller penetrerande karies

 

Vad är parodontal sjukdom?

Parodontal sjukdom är ett tillstånd där den stödjande funktionen hos en tand leder till ett slutligt tillstånd där tanden lossnar (tandlossning).

Det finns många faktorer som är inblandade i utvecklingen av tandlossning: bakterier, plack, tandsten, dåliga fyllningar och proteser, oregelbundenhet av tändernas placering och vissa allmänna sjukdomar.

Tandlossning börjar med återkommande infektioner i tandköttet som blöder vid tandborstning. Sedan börjar tandköttet dra sig tillbaka ner mot tandhalsen så tanden ser längre ut. Tandfickor uppstår där matrester fastnar, situationen kan förvärras och leder eventuellt till att tanden lossnar och faller ut. För att förhindra ett sådant förlopp är det viktigt att upprätthålla en bra munhygien och behandla sjukdomen medan den fortfarande är i ett initialt stadium. Behandlingen består av speciell rengöring och ibland ett kirurgiskt ingrepp på tandköttet.

Sjukdomar i tandköttet kan vara smärtfria och pågå obemärkt under flera år om inte speciella kontroller görs. Patienten märker vanligtvis sjukdomen endast när den är i en avancerad fas. Tidig upptäckt och en ordentlig diagnos av sjukdomen kräver en mätning av tandfickornas djup med en parodontal sond. Skador orsakade av sjukdom är irreparabla. Trots att undersökningen är enkel, smärtfri och endast tar några minuter har många patienter aldrig gjort en sådan.

Några tecken på sjukdomar i tandköttet är: blödning, rodnad, svullnad av tandköttet runt tanden, dålig andedräkt, vikande tandkött, att tanden rör sig.

 

Vad är gingivit?

Gingivit är den vanligaste av parodontala sjukdomar. Det är en infektion i tandköttet orsakad av bakterier som bildar plack. Så länge det inte finns så mycket plack (nyligen bildad) är den osynlig och relativt harmlös. Men om den får fortsätta att växa växer även bakterierna i den. Dessa bakterier släpper ifrån sig giftiga ämnen som orsakar inflammation i tandköttet. Ibland hårdnar placken och bildar fasta avlagringar i form av tandsten. Om gingivitis inte behandlas utvecklas den till parodontit vilket innebär förlust av benet som tanden fäster i.

 

Plack

Plack är ett problem som lättast märks och är ett mjukt kladdigt lager av bakterier som konstant uppkommer på tandens yta. Det är vanligtvis inte synligt, men om man inte borstar tänderna ordentligt och regelbundet kommer placken att utvecklas i ett tjockare lager där det blir synligt som ett ljusare lager på tanden jämsmed tandköttskanten. Om den inte tas bort kan det leda till gingivitis.

 

Tillväxten av de primära tänderna (mjölktänder)

Under uppkomsten av de primära tänderna hos småbarn, kan en ökad salivutsöndring märkas, barnet stoppar in fingrarna i munnen, de är rastlösa och kan ha feber och diarré. När de första tänderna spricker fram är det nödvändigt att rengöra tänder och tandkött med en blöt trasa eller tandborste.

 

Karies hos bebisar och små barn

Karies är mer vanligt bland barn som har som vana att lägga sig med en flaska med mjölk eller juice som innehåller socker. Under natten avtar avsöndringen av saliv och rester av drycken som barnet drack innan det somnade, stannar kvar på tänderna och är en perfekt miljö för utveckling av bakterier och karies. För att undvika uppkomsten av karies är det bättre att avvänja barnet från flaskan innan den första tanden kommer, eller att ge vatten istället för mjölk.

 

Behöver förskolebarn gå till tandläkaren?

Förskolebarn har mjölktänder och i 6-7 årsåldern kommer de första permanenta kindtänderna. Mjölktänder bryts ner på samma sätt som de permanenta, så det är nödvändigt att barnet regelbundet undersöks. Under perioden som de permanenta kindtänderna växer, rekommenderas dessutom att tätning av fåror görs för att skydda tänderna mot karies.

Ett barn ska gå till tandläkaren innan problem med tänderna uppstår för att bekanta sig med miljön och tandläkaren, men också för att lära sig de basala principerna med munhygien. Det är fel att gå till tandläkaren för första gången när barnet har tandvärk. Det är en icke önskvärd situation när en tandläkare måste behandla ett skrämt barn som plågas av värk. Barnet är inte redo att samarbeta och upplever en sådan situation som ett trauma. Allt detta kan undvikas genom regelbundna besök, undersökningar och preventiva åtgärder.

 

Endodonti – behandling av rotkanaler

Behandling av påverkade rotkanaler syftar till att förhindra vidare spridning av infektionen och nedbrytning av tanden. Behandlingen innebär borttagandet av en inflammerad eller infekterad pulpa, rengöring, desinficering och att forma rotkanalen som sedan fylls igen. Ibland krävs flera besök hos tandläkaren för att slutföra den här behandlingen.

Syftet med att behandla rotkanalen är att:

  • förebygga tandvärk
  • förebygga spridningen av infektion till käken

En rotkanal sträcker sig genom tanden till benet. I kanalen finns blodkärl, nerver och celler som utgör levande vävnad i tanden. Den här vävnaden kallas tandens pulpa. När tanden är trasig eller kariesangripen kan bakterier lätt ta sig in i pulpan. Syran som bakterierna producerar irriterar pulpan och orsakar inflammation. När pulpan väl är inflammerad cirkulerar blodet sämre och trycket inne i pulpan ökar som börjar värka. Symtomen på att pulpan är angripen varierar men de vanligaste är: ökad känslighet för varma och kalla drycker, känslighet för sötsaker, smärta vid tuggning, smärta som sprider sig från tanden till nacken, örat eller tinning.

 

Tandblekning

Ditt leende är viktigt, det är det första vi lägger märke till när vi möter någon annan. Vi lägger alla märke till ett vackert, vitt leende. Kaffe, te, rött vin, rökning och ålderdom leder till missfärgning av tänderna. Tankblekning är ett säkert, effektivt och snabbt sätt och du får ett bländande leende.