Om kliniken

Arbetet på GRZELA tandvårdsklinik baseras på ett unikt system för bevarande av tandhälsan, för de yngsta såväl som för de äldsta patienterna. I en trevlig atmosfär, genom moderna program och ett brett utbud av tandvård - vi ägnar oss åt våra patienter.

 

"Vi tillämpar en ny generation av material och nya behandlingsmetoder, för att möjliggöra att våra patienter erhåller den nivå på tjänster som är i enlighet med den högsta europeiska standarden."

 

Vi är utrustade för ett omfattande och heltäckande sätt så att en patient får all tandvård på ett ställe.

Vi vill att du ska känna dig bekväm och säker på vår praktik. Vi önskar tillmötesgå alla dina förväntningar och erbjuda den bästa servicen. Vårt mål är att patienten ska lämna vår klinik med ett leende. Förutom våra ordinarie medarbetare inom alla delar av tandvård, har GRZELA tandvårdsklinik eget laboratorium specialiserade för att göra alla typer av protetiska enheter.

Undersökningar och konsultationer på vår klinik är gratis.