Ett team av experter

GRZELA tandvårdsklinik öppnades efter många års yrkeserfarenhet och en stor erfarenhet som förvärvats inom alla områden av fast och mobil protetik. Våra medarbetare utbildas professionellt och kontinuerligt så att de kan använda sina förvärvade kunskaper och färdigheter dagligen på praktiken.

Med våra tjänster möter vi alla höga krav på praktik och de enskilda patienternas behov. Vårt mål är långsiktig belåtenhet av patienter och tandläkare, liksom ett rykte som bygger på kvalitet.