Metallkeramik

Introduktionen av metallkeramik för mer än 40 år sedan har varit en signifikant utveckling i processen att producera protetiska ersättningar i naturliga tandfärger. Nackdelarna med dentala komplement med plastfasader (dvs färgförändring på grund av porositeten hos materialet, snabb utmattning, nötning av materialet) försvann i och med att man började använda tandkeramik som material för att tillverka protetiska komplement.

Keramiska komplement har sedermera blivit standard inom tandproteser. Förbättringar av material har lett till optimala estetiska resultat, speciellt vad gäller tandhalsar. Risken för en lägre kvalitet av en bindning mellan metallocket och beläggningsmaterialet kan nu anses vara löst, åtminstone i dessa legeringar av ädelmetall innehållande en hög andel av guld.

Under en lång klinisk användning, har metallkeramik visat sig vara ett säkert och kliniskt testat material. Metallkeramik är också en jämförande standard för bedömning av innovativa metoder för rekonstruktion (ersättning) i protetik. Men effekten av en metallkrona som inte låter ljuset passera, har en begränsande effekt på det estetiska resultatet på ett tillägg av metallkeramik. Dessutom finns det också en risk för allergisk reaktion mot materialet, särskilt i legeringar med oädla material (t.ex. nickel, kobolt, krom).

Å andra sidan ger ersättningar gjorda helt av keramik större förutsättningar att släppa igenom ljus tack vare dess transparens. Utmärkt biokompatibilitet och låg tendens för plackbildning gör keramik till ett idealiskt material för framställning av tandersättningar.

I vårt laboratorium använder vi metall av hög kvalitet som inte innehåller nickel som kan orsaka en allergisk reaktion, och keramik som appliceras på metallen av kända Ivoclar, ett företag från Liechtenstein.