Kronor och bryggor

En brygga är en protetisk ersättning för två eller fler tänder.

Avsaknad av en eller fler tänder leder till störningar av hela tandsystemet. När man tuggar ojämnt kan krafterna påverka intilliggande tänder, och så småningom kommer kvarvarande tänder att flytta på sig och det uppkommer diastema (ökat avstånd mellan tänderna), intilliggande tänder börjar luta, och tänder från den motsatta käken växer in i detta utrymme. Dessa förändringar kan leda till parodontala sjukdomar (gingivitis, parodontit och tandlossning).

Grundläggande för en krona är:

  •          Metallkeramisk krona
  •          Metallfri krona (emaxkronor, zirkoniumkronor, faner, tandfyllning)