Kombinerade proteser

En partiell protes kan bindas till kronan med fasthållningslänkar (ankare). Dessa länkar är osynliga och bidrar till estetiken (i motsats till klämmor), de är starkare och ger patienten säkerhet och komfort.

Vi uppnår estetik i proteser genom att bygga in speciella högkvalitativa tänder i protesen gjorda i flera skikt eftersom de har en genomskinlighet och ljusbrytning som liknar naturliga tänder, men också mycket bättre mekaniska egenskaper (hårdhet, hållfasthet, motståndskraft mot frakturer och avnötning) än vanlig tänder i en protes.

En kombinerad protes består av en fixerad (krona/brygga) och en löstagbar (partiell protes) del. De är sammansatta med ”osynliga” gemensamma länkar (fastsättningar), formar en funktionell enhet och de har inga synliga klämmor.

För att bygga en metallkonstruktion kan man använda:

  • dyrbara guldlegeringar som kännetecknas av hög kvalitet, precision, ett bra förhållande till keramik och en utmärkt biokompatibilitet
  • dentala baslegeringar (Co-Cr-Mo) tack vare deras goda fysikaliska, mekaniska och biologiska egenskaper.

Estetiska värdet av metall-keramiska restaurationer kan förbättras avsevärt genom att skapa kanten av kronan i keramik eftersom djup cervikal genomskinlighet och ljustransmission på tandhalsen förbättras, vilket ger ett mer naturligt utseende.