Hela och delvisa proteser

Behandling med fullständig tandprotes utförs i fall av fullständig förlust av tänder, eller i de fall när ett större antal tänder saknas som förhindrar att en bro görs (partiella proteser).

Proteser är enheter som patienten kan sätta in och ta ur munnen på egen hand.

Protesen ersätter de naturliga tänderna och delar av tandåsen och förhindrar ytterligare återabsorbtion. Proteser tillåter: normalt tal, tuggning och matsmältning. De skyddar käkleden från skador, lyfter läppen i rätt vinkeloch fixerar fysionomin i ansiktet.

Materialet vi använder är:  akrylat och wironit.

En total protes stannar kvar i munnen på grund av vidhäftningsförmågan (övre komplett protes) och gravitation (lägre komplett protes).

I de fall där det finns omständigheter under vilka det är svårt att uppnå tillräcklig stabilitet hos protesen pågrund av anatomiska förhållanden i munhålan, kan ytterligare stabilitet uppnås genom att installera mini implantat.