Inlay

Inlay označava naziv za indirektno modelirane ispune koje se izrađuju u laboratoriju. Zub se prilikom uklanjanja karijesa brusi kao za izradu svakog drugog ispuna, a nakon toga slijedi preparacija kaviteta, pri čemu se moraju slijediti neki zakoni brušenja koji će omogućiti laboratorijsku izradu inlaya.

Inlay ispuni se mogu izrađivati od kompozita, zlata ili keramike, a u našem laboratoriju zbog svojih prednosti izrađujemo isključivo keramički inlay. Isti je biokompatibilan, estetski se uklapa te je dobar izolator. U laboratoriju se peče sloj po sloj i stoga je njihova izrada složena i skupa.