Mockup och waxup diagnostik

En vaxmodell av tänderna tillåter oss att synkronisera patientens önskan och möjligheter att göra en protes. Patienter får möjlighet att se det slutliga resultatet innan slipning och kunna påverka eventuella förändringar innan. Allmänna krav som "naturliga" eller "normal längd” har inte en exakt innebörd så detta är en stor hjälp för att kommunicera med en patient. Dessutom är de extremt användbara som en riktlinje för minimal förberedelse med faner.