Tandfyllning

Tandfyllningar är indirekt modellerade fyllningar som görs i ett laboratorium. Under kariesborttagning slipas en tand som vid andra fyllningar, vilket följs av förberedelser för ett hålrum varpå särskild slipning måste göras, som gör det möjligt att använda laboratorietillverkade fyllningar.

Tandfyllningar kan göras av komposit, guld eller keramik men i vårt laboratorium tillverkar vi bara keramiska fyllningar på grund av dess fördelar. De är biokompatibla, passar estetiskt och är en bra isolator. I laboratoriet görs det lager för lager och därför är proceduren komplex och kostsam.